Nieuwste uitgaven bestellen

vacture

Inloggen

Downloads

Als Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening hebben wij verschillende taken. Naast onze hoofdtaken zijn wij ook verantwoordelijk voor de uitgifte van boeken en brochures die worden ontwikkeld door de diverse deputaatschappen. Wij vinden het belangrijk om kerkenraden en organisaties te voorzien in hun informatiebehoefte. Zij kunnen gebruik maken van diverse andere brochures, boeken en publicaties die kosteloos beschikbaar worden gesteld.