Nieuwste uitgaven bestellen

vacture

Over ons

Het Bureau voor
Kerkelijke Dienstverlening

De Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten heeft in de loop van de tijd een aantal deputaatschappen in het leven geroepen. Ieder deputaatschap heeft een bepaald mandaat gekregen. Een van die deputaatschappen is het deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening. BKD is het uitvoerende orgaan van dit deputaatschap.

Onze diensten

Sinds het ontstaan van BKD is het dienstenpakket fors uitgebreid. Waar we begonnen met administratieve diensten, kwamen daar later ook secretariële werkzaamheden bij. Door ervaring en de kennis die wij in huis hadden werden we al snel ook de vraagbaak binnen de Gereformeerde Gemeenten.

Deputaatschappen en gemeenten weten ons te vinden voor de meest uiteenlopende vraagstukken. Denk daarbij aan vragen omtrent het beroepen van een nieuwe predikant, maar ook juridische vragen over bijvoorbeeld privacywetgeving etc. De stroomversnelling aan nieuwe wet- en regelgeving in de afgelopen jaren bracht een steeds verdergaande professionalisering van ons bureau met zich mee. Er is voortdurend aandacht voor opleiding en training van de medewerkers.

 • BKD team

  Onze medewerkers

  Wij zijn er niet alleen voor de diverse deputaatschappen binnen de Gerefor- meerde Gemeenten, maar we zijn er ook voor alle individuele gemeenten of andere organisaties die opereren onder die paraplu. Meer over de structuur van de Gereformeerde Gemeenten leest u hier.

 • Bart Drost

  Directeur

 • Jorike Wiegman

  Directiesecretaresse

 • Arina Otte - Dijkstra

  Secretaresse

 • Jan-Gerrit Post

  Controller

 • Jeroen de Pagter

  Administratief medewerker

 • Brina Haak

  Administratief medewerkster

 • Idalette Muilwijk - v/d Werken

  Administratief medewerkster

 • Adrie van Es

  Beheerder

 • Wij zijn gevestigd in het Centraal Bureau Gereformeerde Gemeenten in Woerden. Daar werken wij met acht vaste medewerkers en een aantal oproepkrachten en vrijwilligers.

  Wilt u met ons in contact komen?

  Neem gerust contact met ons op. Bel ons op 0348 – 489 900 of gebruik het contactformulier.